Ψ

Psychologia.XMC.PL

Procesy Poznawcze Postrzeganie Myślenie Personality

.:: Pozaintelektualne Skillsy ::.

http://www.psychologia.xmc.pl/pozaintelektualne-skillsy/

Motywacja W hierarchii celów ważne miejsce zajmuje potrzeba sukcesu w rozgrywkach z innymi, a mniej ważne, to cele związane z potrzebami ludzi. Powoduje to zwiększenie napięcia motywacyjnego, mobilizacji, stopnia gotowości do działania na swoją korzyść. Obraz świata, stosunek do innych Inni ludzie postrzegani jako obiekty, którymi można manipulować dla realizacji własnych celów. Nieufność wobec innych, lekceważenie ich potrzeb. Niechęć do aranżowania pozytywnych relacji, jeśli nie miałyby przynieść korzyści. Są mało towarzyscy, ale uważani za bardziej atrakcyjnych, częściej obejmują kierownicze stanowiska. System norm Respektowane są te normy, które sprzyjają naszym planom, dopuszcza się więc działanie w sposób niezgodny z celami innych ludzi. Wiek Skłonności do manipulowania nasilają się z wiekiem – do późnej dorosłości Płeć Kobiety: psychiczna przewaga, wykorzystywanie atrakcyjności, subtelność Mężczyźni: fizyczna przewaga, komplementy, bezpośredniość Największa manipulacja we wzajemnych układach, gdy partnerzy interakcji są odmiennej płci. Syndromy Właściwości funkcjonowania osób o wysokich i niskich wskaźnikach makiawelizmu można ująć w syndromy cech: Syndrom chłodu (the cool syndrom) u osób o wysokim stopniu makiawelizmu: + Odporność na wpływy społeczne. + Nastawienie na kontrolowanie sytuacji zewnętrznych. + Przewaga orientacji poznawczej nad emocjonalną. Miękki, czuły kontakt (the soft touch) u osób o niskim stopniu makiawelizmu: + Podatność na wpływy społeczne. + Orientacja na partnera interakcji. + Nastawienie na podporządkowanie się wymogom sytuacji. Zachowanie Ingracjacyjne – zachowania manipulacyjne, których celem jest ukształtowanie u partnera pozytywnej postawy wobec podmiotu. Jest to szczególny rodzaj zachowań manipulacyjnych ze względu na: cel (określony powyżej) ‘ środki, którymi posługuje się podmiot są wyłącznie “pozytywne” (nie wywołuje się w podmiocie poczucia zagrożenia), ‘ oddziaływanie na obiekt dokonuje się tutaj bezpośrednio (bez pomocy innych ludzi, środków materialnych lub przekazywanych z zewnątrz informacji). Zdaniem Jonesa zachowania ingracjacyjne naruszają normy rządzące przebiegiem interakcji; zachowanie ingracjatora jest “nieusprawiedliwione” zawiera w sobie pewne “oszustwo”. Ingracjację należy jednak odróżnić od innych zachowań mających na celu zyskanie aprobaty, które można nazwać bezinteresownymi lub spontanicznymi. Techniki Ingracjacyjne: a) podnoszenie wartości partnera – przekazywanie informacji o tym, iż spostrzega się

Czytaj Całość…

Kategoria : Manipulacja | Comment (0)